LPG Polonia Sp. z o.o. SKA jest firm─? transportow─? specjalizuj─?c─? si─? w transporcie cysternowym:

  • Paliw p??ynnych (Pb, ON, biodiesel, estry),
  • AdBlue, roztworów mocznika, 
  • Produktów chemicznych i petrochemicznych

Dodatkow─? form─? dzia??alno??ci jest transport naczepami typu plandeki oraz po??rednictwo spedycyjne w  transporcie krajowym i zagranicznym (plandeki, cysterny).


Biuro operacyjne w Warszawie:

ul. Soko??owska 9 lok. U24, 01-142 Warszawa
tel. +48226546616
fax: +48222660679
e-mail: biuro@lpgpolonia.pl

Biuro operacyjne w Pu??awach:

Aleje Tysi─?clecia Pa??stwa Polskiego 13, 24-110 Pu??awy
tel: +48 81 477 5578
fax: +48 81 477 5579
e-mail: pulawy@lpgpolonia.pl; spedycja@lpgpolonia.pl 

´╗┐
Projekt i Realizacja: