Odpowiedzialność i Bezpieczeństwo

Firma LPG Polonia Sp. z o.o. SKA posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego na sumę 3 500 000 PLN. Dodatkowo posiadamy ubezpieczenie mienia (Cargo) na sumę 350 000 pln oraz ubezpieczenie na ewentualne szkody powstałe podczas załadunku oraz rozładunku na kwotę 200 000 pln.

Dodatkowymi formami zabezpieczeń wszystkich naszych ładunków są numeryczne plomby szwajcarskiej firmy UNISTO oraz elektroniczne opomiarowanie systemów rozładunkowych dużej części naszego taboru. Dla zabezpieczenia ładunków paliw płynnych podpisaliśmy umowy na nadzorowanie procesu plombowania autocystern z firmami: Orlen Ochrona (obsługująca Bazy Magazynowe PKN Orlen) oraz Naftor (obsługująca Naftobazy OLPP).

Nad bezpieczeństwem pojazdów oraz ładunków przewożonych w naszej firmie czuwa system GPS, w który wyposażone są wszystkie nasze samochody. Dzięki tej usłudze istnieje możliwość śledzenia przesyłki od momentu wyjazdu do końcowego rozładunku poprzez stronę www. lub kontaktując się z nami telefonicznie bądź  sms-em. Nasz wykwalifikowany personel pozwoli Państwu bezpiecznie i możliwie najszybciej dostarczyć ładunek w dowolne miejsce w kraju i Europie.


Projekt i Realizacja: